Jaarcongres VTH

23 november 2017

Programma

Bekijk hieronder de sprekers presentaties

Tijs van Lieshout

De toekomst van Risicobeheersing

Bekijken

Wico Ankersmit

Van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwaliteit

Bekijken

Bert Rademaker

Lokale afwegingen in het omgevingsplan

Bekijken

Hans Broekhuizen

Duiding van risicogerichtheid bij omgevingsplannen

Bekijken

Wim Tijssen

Voorbij de regels van de Omgevingswet

Bekijken

Piet de Nijs

Handvatten voor het Omgevingsplan

Bekijken

Johan van der Graaf

Maatwerkregels en
-voorschriften

Bekijken

Johan Jansen

Van regelgericht naar risicogericht met het Bouwbesluit

Bekijken

Ontvangst

9:30 - 10:00 uur
koffie en thee staat voor u klaar

Welkomstwoord

10.00 - 10.10 uur

Aart-Jan Moerkerke
Burgemeester Papendrecht

Sprekers

Tijs van Lieshout
Algemeen directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant    

10.10 - 10.40 uur
De toekomst van Risicobeheersing; van regel naar risico naar doel.
Centraal staat de veranderende rol die gemeenten en veiligheidsregio’s van regelgericht naar doelgericht zal transformeren.

Wico Ankersmit
Directeur vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland    

10.40 - 11.10 uur
Van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwaliteit
De opdrachtgever heeft geen belang bij een vergunning, maar bij een veilig bouwwerk. De grote uitdaging wordt om hier als overheid de juiste rol te spelen. Wordt het ‘I have a dream’ of ‘Yes we can’.

Koffie-thee pauze

11:10 - 11:30 uur

Bert Rademaker
Beleidscoördinator wetgeving Ministerie Infrastructuur en Milieu

11:30 - 12:00 uur
Lokale afwegingen in het omgevingsplan
De Omgevingswet stelt het Omgevingsplan centraal. Meer dan nu worden de regels vooraf bepaald en vastgelegd. Hoe werkt dit bij de vergunning voor het bouwen en wat kan je wel en niet regelen via dat Omgevingsplan?

Hans Broekhuizen MCDM
Programmamanager Omgevingsveiligheid VHR Rotterdam-Rijmond

12:00 - 12:30 uur
Duiding van risicogerichtheid bij omgevingsplannen
Is omgevingsveiligheid hetzelfde als een veilige leefomgeving? Welke grote veranderingen ondergaat het vakgebied veiligheid door de komst van de Omgevingswet.

Lunch

12:30 - 13:30 uur

Workshops

Bij registratie krijgt u de mogelijkheid om 2 workshops te kiezen.
Hieronder de 7 workshops waaruit u kunt kiezen voor ronde 1 en ronde 2.

1. ‘Voorbij de regels van de Omgevingswet’

De raad kan algemene regels stellen bij het vaststellen van het omgevingsplan. Dat heeft consequenties voor de partijen in de keten van de fysieke leefomgeving. Bedreiging of perspectief? Niet alle regels hebben zin en als de regels zin hebben, dan is de vraag in welke mate de overheid wil sturen. Voor beleidsmedewerkers, maar zeker ook vergunningverleners of toezichthouders en handhavers.

Wim Tijssen, Programmamanager implementatie Omgevingswet, gemeente Tilburg

2. Handvatten voor het Omgevingsplan

Er wordt meer geregeld in het Omgevingsplan, veel vergunningen verdwijnen. Bij het opstellen van een Omgevingsplan kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘staalkaarten’, breder toepasbare regels. Naar verwachting zal 80% van de gemeenten hiervan gebruik gaan maken. Hoe werkt dat in de praktijk? Welke belangen moeten volgens u in zo’n plan landen? Ervaar in de workshop hoe zo’n belangenafweging in zijn werk gaat.’

Piet de Nijs, Strategisch adviseur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

3. Omgevingsveiligheid in de praktijk

Het omgevingsplan biedt de kans om een (brand)veilige omgeving in het ruimtelijk ontwerp mee te nemen. Een workshop vol praktijkvoorbeelden en inspiratie.

Hans Broekhuizen MCDM, Programmamanager Omgevingsveiligheid VHR Rotterdam-Rijmond

4. Goed voorbereid op de Omgevingswet

De wetswijziging en samenwerking vraagt om aanpassing van de bedrijfsprocessen. Dat is vaak ingewikkeld, maar dat kan ook heel efficiënt en met vergroting van het werkplezier. Ervaar tijdens deze workshop wat Lean voor uw organisatie kan betekenen. Met concrete voorbeelden vanuit overheidsinstanties.

Jan-Hein Tempelman LSS Company & Hans van Waes, Briks Advies

5. Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften in het BBL

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit) geeft het bevoegd gezag op bepaalde aspecten de mogelijkheid tot het opstellen van aanvullende regels en het stellen van extra eisen in de vorm van maatwerk). Op welke gebieden kan dat en wat is de ruimte die de Omgevingswet hiervoor biedt? In deze workshop worden de grenzen van het stellen van extra eisen besproken.

Johan van der Graaf, Nieman Raadgevende Ingenieurs

6. Van regelgericht naar risicogericht met het bouwbesluit

Hoe toets je een bouwaanvraag vanuit een risicogerichte optiek? Brandcompartimenten van 80.000 m2? In deze workshop krijg je handvaten en voorbeelden hoe je risicogericht toetst met het Bouwbesluit.

Johan Jansen, Briks Advies

7. Ontruimen wonen en zorg

De Arbowet ziet primair op de veiligheid van werknemers. Op grond waarvan geldt de verplichting om in een verpleeg- of ziekenhuis de patiënten op tijd buiten te krijgen bij brand? Tot voor kort was dit een lacune in de wet. Sinds 1 juli 2015 is dit geregeld via het nieuwe artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012. In deze workshop wordt een handreiking gegeven toegelicht waarmee dit abstracte artikel in het Bouwbesluit praktisch kan worden opgepakt.

Jacco Huizer, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Hajé van Egmond, Geregeld BV

Netwerkborrel

15:45 - 17:00 uur

Delen

© VTH Jaarcongres 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

Borne 18, 5481 XR Schijndel
info@briks.nl
+31 (0)73 822 1963